• top0
  • top0
  • top1
  • top0
  • top1
  • top0
  • top1
  • top1


SKIFFERSORTIMENTLÄGGA SKIFFERINSPIRATIONKONTAKT

 

 

 
Lagerhåller och säljer
Frostsäker och hård kvartsitskiffer i olika format som är lämplig för de Nordiska förhållandena.

Skifferplattorna finns i svart, neutralt silvergrå (med glimmer) eller mörkgrå färg som passar överallt och ger ett exklusivt intryck.

Skifferplattorna finns som
oregelbunden (naturliga kanter), sågad, eller huggen i olika format

Användningsområden för skiffer / skifferplattor:
uteplatser, altaner, stegsten, husgrunder,
trädgårdsgångar, murar,
fasader,fondväggar, golv,  trappor, skorstenar, spisar
bord och runt pooler.

Konkurrenskraftiga priser.
Vi levererar skiffer över hela Sverige och utför även läggning och montering av skiffer.

info@skifferleverantoren.se | Skifferleverantören, Ängsvägen 9   444 31 Stenungsund, tel: 0703455502

SKIFFERSORTIMENT
LÄGGA SKIFFER
BILDER / INSPIRATION
KONTAKT
KARTA
STARTSIDA

OFFERDALSSKIFFER
GLIMMERSKIFFER
KAVALASSKIFFER
KVARTSITSKIFFER
SKIFFER
SKIFFERPLATTOR
OREGELBUNDENSKIFFER
SKIFFERLÄGGNING